วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

ภาพงานบูรณวิชาการ

ภาพความทรงจำวันงานบูรณวิชาการใครบ้างดูกันไปงานบูรณวิชาการ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การเรียนรู้ของเด็กวัย 3 ขวบ


ความสำคัญของการเล่นของเด็ก


นพ.ม.ล.สมชาย กล่าวว่า เด็กเล็กจะเรียนรู้จากการเล่น มีกิจกรรมเล่นเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 3 ขวบ เป็นการฝึกใช้มือ ใช้นิ้ว ความคิดสร้างสรรค์ พ่อแม่ไม่ควรเน้นด้านการเขียน เขาต้องเรียนรู้ทักษะทางสังคมคือการอยู่ร่วมกับคนอื่น เขาต้องรู้จักสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น บ่มเพาะลักษณะที่เรียกว่า ความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิวของเด็ก ไม่ต้องห่วงเรื่องด้านวิชาการ
ด้าน พญ.นลินี เชื้อวนิชชากร
กุมารแพทย์ กล่าวถึงคุณค่าของการเล่นในวัยเด็กเล็กว่า การเล่นถือเป็นการทำงานของเด็ก ขณะที่เด็กเล่นได้พัฒนาทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อารมณ์ สติปัญญา ช่วงที่พ่อแม่เล่นกับลูก ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาคือใคร เรียนรู้โลกรอบตัว อะไรบ้างที่เขาทำไม่ได้ เกิดเป็นทักษะการเข้าสังคม สิ่งที่ไม่เหมาะสมจะแก้ไขให้ถูกอย่างไร นอกจากนี้ การเล่นเป็นสิ่งที่เด็กได้แสดงความรู้สึก เห็นโลกในมุมมองคนอื่น ลดตัวเองเป็นศูนย์กลาง มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ขบวนพาเหรดอนุบาล

พิธีเปิดกีฬาบูรณเกมส์ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 52
ขบวนพาเหรดอนุบาลก็ร่วมพิธีเปิดด้วย
สวยมั้ยคะ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

มหกรรมกีฬาร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา

เริ่มแล้วมหกรรมกีฬา อนุบาลได้มีการแข่งฟุตซอลในรอบแรกแล้วเมื่อวันที่ 6 พ.ย.52
ในรอบแรกทีมสีแดง พบ ทีมสีเหลือง ผล ทีมสีเหลือง ชนะ ทีมสีแดง 3 ต่อ 1
คู่ที่ 2 ทีมสีชมพู พบ ทีมสีม่วง ผล ทีมสีชมพู ชนะ ทีมสีม่วง 1 ต่อ 0

ในรอบแรกได้ทำการแข่งขันโดยมีท่านพันเอกสุชาต จันทรวงศ์ ผอ.ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา
ทำการเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ครอบครัวตัว อ

ภาพความประทับใจ